RE 200 - RE 4000

RE jedinica za proizvodnju ljiuskastog leda u "spli izvedbi"

RE 200 // RE 4000
 
 
 

RE jedinica za proizvodnju ljiuskastog leda u "spli izvedbi" / Isporucuje se j sa agregatom za hladenje

Tip Proizvodni kapacitet* Dimenzije s nogicama Tezina Prikljucni napon Prikljucna snaga

kg/24 h B/T/H kg V/Hz KW
RE 200

200

750 / 590 / 440 40 220-230/50 1000W; to -23°C**
RE 400

440

750 / 590 / 440 60 380-400/50 2100W; to -24°C**
RE 600

650

900 / 590 / 440 85 380-400/50 3200W; to -25°C**
RE 800

750

900 / 590 / 440 95 380-400/50 3700W; to -25°C**
RE 1000

1250

1200 / 590 / 440 120 380-400/50 6300W; to -27°C**
RE 2500

2300

1500 / 600 / 470 150 380-400/50 11800W; to -28°C**
RE 4000

4500

1500 / 660 / 1000 300 380-400/50 22000W; to -28°C**
 
 

*Temperatura okoline: +18°C / ulazna temperatura vode: +15°C //   B: Sirina / T: Dubina / H: Visina // Zadrzavamo pravo izmjene tehnickih podataka bez prethodne najave

**Rashladni ucin kod temperature isparavanja to